Nòt la près

Ant kriz sosyo-politik ak grèv pwofesè, ane lekòl la ap peye pri a, fè remake Fondasyon “Zanmi Timoun” la.

Nan dat 20 jen 2022, Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) pibliye kalandriye eskolè pou ane akademik 2022-2023 la. Nan kalandriye ofisyèl sa a, otorite ministeryèl yo te planifye 191 jou lekòl e kòmansman ane eskolè a te fikse pou lendi 5 septanm 2022. Ant ensekirite, rate gaz ak divès kriz sosyo-politik ki afekte peyi a, “Zanmi Timoun”. ” Fondasyon ” fè remake ke ane lekòl 2022-2023 la redwi anpil.

Fondasyon “Zanmi Timoun” sonje kòmansman ane lekòl la, ki te planifye pou septanm 2022 la, pa t kapab fèt akoz mouvman pwotestasyon yo te lanse atravè peyi a pou denonse desizyon gouvènman an pran pou ogmante pri pwodwi petwòl yo. Reouvèti a te fè “tipa tipa” oswa piti piti soti nan Novanm 2022 jan Minis Edikasyon Nasyonal la te anonse. Kòm rezilta evènman sa yo, kalandriye a te dwe mete ajou. Pou sa, 16 desanm 2022, MENFP te pibliye yon nouvo kalandriye ki te bay 142 jou lekòl ant janvye rive out 2023. Sepandan, ajitasyon ki te fèt apre asasina anviwon 14 polisye nan mwa janvye 2023, te lakòz lekòl paralizi. aktivite nan plizyè rejyon nan peyi a. Anplis de sa, lendi 6 mas 2023, plizyè lekòl prive nan anba lavil Pòtoprens te oblije fèmen pòt yo akoz ensekirite ak zak krim. Fòk nou note ke plizyè lòt lekòl prive ak piblik nan plizyè lòt minisipalite nan zòn metwopolitèn Pòtoprens te deja fèmen pòt yo akoz gang ame k ap gaye nan lokalite kote yo ye a.

Anplis de sa, grèv pwofesè sektè piblik la ki te kòmanse nan mwa avril la toujou kontinye. Sitiyasyon grèv pwolonje sa a ap antrave aktivite akademik plizyè lekòl segondè ak lekòl nasyonal pandan dat limit egzamen eta a ap avanse rapidman. Nan plizyè vil atravè peyi a, etidyan segondè yo òganize divès mouvman manifestasyon nan objektif pou fòse otorite MENFP yo reponn a revandikasyon pwofesè yo. Sepandan, sanble pa gen okenn repons konkrè bay revandikasyon manifestan yo, malgre sèten pwomès Minis Edikasyon Nasyonal la, Mesye Nesmy MANIGAT. Anplis de vyolans ame, yo dwe pran an konsiderasyon ajitasyon sosyo-politik ki gen yon enpak negatif tou sou kapasite aprantisaj elèv yo, sitou jèn adolesan. Vreman vre, evènman sa yo ka lakòz enkyetid, sendwòm estrès pòs-twomatik ak lòt moun ki ka afekte fòmasyon elèv k ap aprann yo alontèm.

Daprè rezilta sa yo, Fondasyon “Zanmi Timoun”, yon òganizasyon k ap fè pwomosyon ak defann dwa timoun yo, mande Leta pou l mete tout bagay an plas pou garanti dwa a edikasyon e pou evite nenpòt aksyon ki vyole dwa sa a. Anplis de sa, Fondasyon “Zanmi Timoun” rekòmande tou pou Gouvènman Repiblik la, patikilyèman Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl, pou yo pran mezi ki nesesè pou satisfè revandikasyon pwofesè ki fè grèv yo. Epi, pou pèmèt tout timoun ak jèn ann Ayiti gen aksè ak bon jan kalite edikasyon, sèl e sèl chemen ki ka mennen nan devlopman sosyal ak ekonomik peyi a.

Fè nan Pòtoprens, 9 jen 2023

Besnard FELIX
Manadjè Asistans Sikolojik
Sa yo. : +509 3847 8918 / 4186 3815

Leave a Reply