Fondasyon Zanmi Timoun

Sou nou

Fondasyon “Zanmi Timoun” te kreye 13 fevriye 2001 apre yon refleksyon ki te òganize pa jèn Pòtoprens, Belladère, Savanette ak Lascahobas. Gwoup sa a te akonpaye anviwon yon santèn timoun ki soti nan katye travayè yo, ki gen ladan…

FÈ YON DON

Don ou ap ede nou amelyore kondisyon lavi timoun yo.

VIN YON VOLONTÈ

Être volontè vle di bay yon ti tan pou ede lòt moun.

Ann pran angajman pou chanje lavi timoun sa yo!

SIPÒTE NOU

Sipòte aksyon Fondasyon ZANMI TIIMOUN vle di envesti jodi a pou yon demen miyò. Sa a se yon opòtinite inik pou patisipe nan bati yon mond pi bon pou timoun jodi a ak jenerasyon kap vini yo.

Yon ti jès pou yon timoun se yon zak lanmou pou limanite!

Done pou sansibilize kòz nou an se yon aksyon konkrè e ki gen anpil valè pou Fondasyon nou an.

Bay yon ti tan ak enèji w pou ede nou sansibilize lòt moun sou dwa timoun yo, patisipe nan kolekte don ki finanse pwojè nou yo atravè kominote entèvansyon nou yo.

Rete avèk nou epi mobilize pou chanje bagay yo!

PATISIPE

Sipòte aksyon Fondasyon ZANMI TIMOUN vle di envesti jodi a pou yon demen miyò. Sa a se yon opòtinite inik pou patisipe nan bati yon mond pi bon pou timoun jodi a ak jenerasyon kap vini yo.

Yon ti jès pou yon timoun se yon zak lanmou pou limanite!

Ranpli don w yo pèmèt Fondasyon ZANMI TIMOUN mete sou pye pwogram devlopman yon fason pou fè tout yon kominote vin jwenn otonomi.

DON pa MONCASH nan 2811-0460


CASHAPP : $ZANMITIMOUN


ZELLE: fondationzanmitimoun@gmail.com


Fom  DON

Sponsors yo se pèsonalite ki sèvi kòm volontè e/oswa Fondasyon ZANMI TIMOUN sible yo. Y ap etabli pri mwayèn ane lekòl la (Kou ki nesesè pou sipòte yon timoun) chak ane.

Angajman an pral pran yon baz chak ane, renouvlab nan diskresyon patwone a, sof si Fondasyon ZANMI TIMOUN fè objeksyon sou rezon moral vis-à-vis sponsor a.

Tout peman patwone yo ap gen pou konstitye yon fon ki pral itilize pa FZT pou sipòte yon seri timoun: peye pou lekòl, achte founiti, elatriye.


PATISIPE

Anbasadè Fondasyon Zanmi Timoun se moun ki angaje nan kòz timoun yo. Pèsonalite sa yo patisipe nan pwomouvwa aktivite Fondasyon an bay piblik la.

Yo rele anbasadè yo pou yo reprezante FZT oswa pou yo pale nan non li pandan evènman ki gendwa fè konnen travay ekip nou yo reyalize e/oswa pou sansibilize kòz timoun yo. Yo fè tou kolekte don ak aktivite pou ranmase lajan pou òganizasyon an.


PATISIPE

AKSYON NOU AN IMAJ

GALERI

TOUT TIMOUN GEN MENM DWA

la convention relative au droit  de l’enfant c’est quoi ?