Nòt la près

Sant Transpò Fondasyon “Zanmi Timoun” debòde apre kantite timoun ayisyen ki te rapatriye sou fwontyè ayisyen-dominiken Belladère.

Eprèv timoun ki te rapatriye soti nan Repiblik Dominikèn kontinye bay gwo enkyetid nan Fondasyon “Zanmi Timoun” depi kòmansman ane 2022. Sant Transpò enstitisyon an nan Belladère, ki resevwa timoun ayisyen yo rapatriye ak depòte yo satire akòz rapatriman twòp sou yo. Fwontyè Belladère/Elias Pinas nan dènye mwa yo. Pa gen yon sèl jou ki pa pase san yo pa anrejistre omwen trant timoun depòte/rapatriye ak poukont yo sou fwontyè Carrizal, nan vil Belladère sou fwontyè a. Pandan 5 mwa 2022 yo, plis pase 500 timoun ki pa akonpaye yo te rapatriye soti nan Repiblik Dominikèn, 362 ladan yo jwenn asistans nan Fondasyon “Zanmi Timoun”. Pami timoun sa yo, Fondasyon an akeyi 17 minè ansent ki gen laj 4 a 6 mwa. Anjeneral, dapre temwayaj yo, yo ansent pa kontrebandye yo (buscones), yon manm fanmi pwòch oswa yon vwazen Dominiken.
Timoun yo rapatriye ak depòte yo gen laj ant 10 ak 17 ane. Depòtasyon sa yo vyole dwa timoun ayisyen yo garanti nan Konvansyon Entènasyonal sou Dwa Timoun, Leta Dominikèn ratifye. Sa a se yon sitiyasyon trè konplèks pou Fondasyon “Zanmi Timoun” paske kapasite resepsyon sant transpò li a konplètman depase limit resepsyon li yo. Nan mwa me sèlman, 142 minè te rive sou fwontyè a, ki gen ladan 126 ti gason, 16 tifi.
Fondasyon “Zanmi Timoun”, yon òganizasyon pou defans ak pwomosyon Dwa Timoun, eksprime enkyetid li e li prese atire atansyon otorite leta ann Ayiti sou nivo delete sitiyasyon sa a ki rann lavi chak jou timoun malere sa yo vin pi mal. Timoun sa yo plenyen de presyon ak move tretman yo soufri anba kontrebann yo (kouramman rele Bouscones) pandan vwayaj yo nan Repiblik Dominikèn. Timoun sa yo te rive sou teritwa ayisyen an nan kondisyon ekstrèmman difisil ak vizib fatige. Se poutèt sa li ijan pou nou aji an favè timoun sa yo. Si anyen pa fèt, sitiyasyon an riske eksplozif, vyolans kominotè, delenkans jivenil, trafik moun nan rejyon an pami lòt…
Fondasyon “Zanmi Timoun” souliye ke sitiyasyon an vrèman kritik sou fwontyè Belladere. Li dwe fè apèl kont konsyans plis pase yon moun, sitou prensipal aktè yo nan Pwoteksyon Timoun. Fondasyon “Zanmi Timoun” mande otorite aktyèl yo pou yo pran mezi ijan pou pwoteksyon timoun ki te rapatriye soti nan Repiblik Dominikèn epi pou yo entèvni ak gouvènman Dominiken an pou yo sispann depòtasyon ilegal timoun ayisyen sa yo. “Zanmi Timoun Fondasyon an raple ke Eta yo te gen yon memorandòm nan konpreyansyon sou mekanis rapatriman ant de peyi yo, an 1999, ki entèdi separasyon timoun yo ak fanmi byolojik yo.

Fè nan Pòtoprens, 27 me 2022

Joseph Richard FORTUNE
Manadjè kominikasyon
(509) 3187 7363