Aktivite nou yo

Lendi 9 me 2022, ekip kowòdinasyon ak jesyon Fondasyon Zanmi Timoun te diskite ak estaf egzekitif UNICEF ann Ayiti.

Lendi 9 me 2022, ekip kowòdinasyon ak jesyon Fondasyon Zanmi Timoun te diskite ak estaf egzekitif UNICEF ann Ayiti sou posibilite pou ranfòse entèvansyon de (2) enstitisyon yo nan optimize diferan aks pwogram yo sitou aks la. nan defans ak kominikasyon. Vrèmanvre, reprezantan UNICEF ann Ayiti te mete gwo aksan sou pwen ki gen rapò ak enterè pi bon timoun nan. Pou UNICEF: chèf misyon an, chèf Pwoteksyon Timoun, responsab kominikasyon an; Fondasyon Zanmi Timoun te reprezante pa koòdonatè jeneral la, administratè kontablite a, manadjè pwogram lan, manadjè pwogram asistan, koòdonatè pwojè a ak manadjè kominikasyon ak defans.