Politik konfidansyalite

 1. Entwodiksyon

Byenvini nan Fondasyon Zanmi Timoun.

Fondasyon Zanmi Timoun (« nous », « nous » ou « nos ») exploits https://www.zanmitimoun.org/ (ci-après dénommé « Service »).

Politik konfidansyalite nou an régit votre vizit sou https://www.zanmitimoun.org/ epi eksplike kòmantè ou yo sou koleksyon nou yo, pwoteksyon ak divilgasyon enfòmasyon ki soti nan itilizasyon sèvis nou yo.

Itilizasyon nou yo se pou ou plis ak amelyore Sèvis la. Lè w ap itilize Sèvis la, ou aksepte koleksyon ak itilizasyon enfòmasyon an akò ak règleman sa a. Sauf endikasyon kontrè nan politik konfidansyalite aktyèl la, tèm yo itilize nan politik konfidansyalite sa a sou siyifikasyon ki pi enpòtan nan kondisyon jeneral nou yo.

Kondisyon jeneral nou yo (“kondisyon”) gouvène tout itilizasyon sèvis nou an epi, ak politik konfidansyalite a, konstitye akò ou ak nou an (“akò”).
2. Definisyon

SERVICE konsepsyon sit la https://www.zanmitimoun.org/ eksplwate pa Zanmi Timoun Fondasyon an.

DONNEES PERSONNELLES deziyen done yo sou yon moun vivan ki ka idantifye nan done sa yo (oswa nan celles et d’autres informations en notre possession ou susceptible d’entrer in notre possession).

Les DONNÉES D’UTILISATION sont des données collectées automatiquement, soit générées par l’utilisation du Service, soit à de l’infrastructure du Service elle-même (pa egzanp, durée d’une visit de page).

COOKIES se ti fichye ki estoke sou aparèy ou an (òdinatè oswa aparèy mobil).

RESPONSABLE DU TREATMENT designate a person physique or morale qui (seule ou conjointement ou en commun avec d’autres personnes) détermine les finalités pour sa et la manière dont les données personnelles sont ou doivent être traitées. Nan fen politik konfidansyalite sa a, nou gen yon kontwolè done pèsonèl ou yo.

PROCESSEURS DE DONNÉES (OU PRESTATAIRES DE SERVICES) designe all person physique or morale qui trete les données pour le compte du Responsable de treatmentement. Nou ka sèvi ak sèvis divès fournisseurs de services afin de traiter vos données plus efficacement.

L’OBJET DES DONNÉES est toute personne physique ki fait l’objet de Données Personnelles.

UTILISATEUR a se moun ki sèvi ak Sèvis nou an. Utilisateur a koresponn ak Moun Konsène a, ki se objè Données Personnelles.
3. Kolekte epi sèvi ak enfòmasyon

Nou kolekte diferan kalite enfòmasyon pou plizyè rezon pou ede w amelyore Sèvis nou an.

 1. Kalite done yo kolekte

Done pèsonèl

Pandan w ap itilize Sèvis nou an, nou ka mande w pou ba nou sèten enfòmasyon pèsonèl ki kapab idantifye w ki ka itilize pou kontakte w oswa idantifye w (“Done Pèsonèl”). Enfòmasyon pèsonèl idantifyab ka gen ladan, men se pa sa sèlman:

0.1. Adrès imel

0.2. Premye ak siyati

0.3. Nimewo telefòn

0.4. Adrès, peyi, eta, pwovens, postal/kod postal, vil

0.5. Bonbon ak done itilizasyon

Nou ka itilize done pèsonèl ou pou kontakte w ak bilten, maketing oswa materyèl pwomosyonèl ak lòt enfòmasyon ki ka enterese w. Ou ka refize resevwa nenpòt oswa tout kominikasyon sa yo nan men nou lè w swiv lyen dezabònman an.

Done itilizasyon

Nou ka kolekte tou enfòmasyon ke navigatè w la voye chak fwa ou vizite Sèvis nou an oswa lè ou jwenn aksè nan Sèvis la pa oswa atravè nenpòt aparèy (“Done Itilizasyon”).

Done Itilizasyon sa yo ka gen ladan enfòmasyon tankou adrès Pwotokòl Entènèt òdinatè w lan (pa egzanp, adrès IP), kalite navigatè, vèsyon navigatè a, paj Sèvis nou an ke w vizite, lè ak dat vizit ou a, tan pase sou paj sa yo, idantifyan aparèy inik ak lòt done dyagnostik.

Lè w gen aksè nan Sèvis la ak yon aparèy, Done Itilizasyon sa a ka gen ladan enfòmasyon tankou kalite aparèy w ap itilize a, ID inik aparèy ou an, adrès IP aparèy ou an, sistèm operasyon aparèy ou an, kalite Entènèt la. navigatè ou itilize, idantifyan aparèy inik ak lòt done dyagnostik.

Suivi done bonbon

Nou itilize bonbon ak teknoloji swivi menm jan an pou swiv aktivite sou Sèvis nou an epi kenbe sèten enfòmasyon.

Bonbon yo se dosye ki gen yon ti kantite done ki ka gen ladan yon idantifyan inik anonim. Yo voye bonbon nan navigatè ou a soti nan yon sit entènèt epi yo estoke sou aparèy ou an. Yo itilize lòt teknoloji swivi tou, tankou tags, tags ak scripts, pou kolekte epi swiv enfòmasyon epi amelyore ak analize Sèvis nou an.

Ou ka bay navigatè w la enstriksyon pou l refize tout bonbon oswa pou l endike lè y ap voye yon bonbon. Sepandan, si ou pa aksepte bonbon, ou ka pa kapab sèvi ak kèk pati nan sèvis nou an.
Egzanp bonbon nou itilize:

0.1. Cookie sesyon: Nou itilize bonbon sesyon pou opere sèvis nou an.

0.2. Cookie preferans: Nou itilize bonbon preferans pou sonje preferans ou yo ak divès kalite paramèt.

0.3. Cookie sekirite: Nou itilize bonbon sekirite pou rezon sekirite.

0.4. Piblisite bonbon: Piblisite bonbon yo itilize pou ba ou piblisite ki ka gen rapò ak ou menm ak enterè ou.

Lòt enfòmasyon

Lè w ap itilize Sèvis nou an, nou ka kolekte enfòmasyon sa yo tou: sèks, laj, dat nesans, kote nesans, detay paspò, sitwayènte, enskripsyon nan kote rezidans ak adrès aktyèl la, nimewo telefòn (travay, mobil), detay sou dokiman. sou edikasyon, kalifikasyon, fòmasyon pwofesyonèl, kontra travay, akò NDA, enfòmasyon sou bonis ak salè, enfòmasyon sou sitiyasyon matrimonyal, manm fanmi, nimewo sekirite sosyal (oswa lòt idantifikasyon kontribyab), kote biwo, ak lòt done.

 1. Itilizasyon done yo

Fondasyon Zanmi Timoun itilize done yo kolekte pou plizyè rezon:

0.1. bay ak kenbe Sèvis nou an;

0.2. Pou fè w konnen chanjman nan sèvis nou an;

0.3. pou pèmèt ou patisipe nan karakteristik entèaktif nan Sèvis nou an lè ou chwazi fè sa;

0.4. bay sipò pou kliyan;

0.5. pou rasanble analiz oswa enfòmasyon ki gen anpil valè pou nou ka amelyore Sèvis nou an;

0.6. kontwole itilizasyon Sèvis nou an;

0.7. detekte, anpeche ak rezoud pwoblèm teknik;

0.8. pou akonpli nenpòt lòt objektif ou bay li;

0.9. pou egzekite obligasyon nou yo ak fè respekte dwa nou ki soti nan nenpòt kontra ki te antre nan ant ou menm ak nou, ki gen ladan pou bòdwo ak koleksyon;

0.10. pou ba ou notifikasyon konsènan kont ou ak/oswa abònman ou, ki gen ladan notifikasyon ekspirasyon ak renouvèlman, enstriksyon imèl, elatriye. ;

0.11. pou ba ou nouvèl, òf espesyal ak enfòmasyon jeneral sou lòt machandiz, sèvis ak evènman nou ofri ki sanble ak sa ou te deja achte oswa mande enfòmasyon sou, sof si ou te chwazi pa resevwa enfòmasyon sa yo;

0.12. nan nenpòt lòt fason ke nou ka dekri lè ou bay enfòmasyon an;

0.13. pou nenpòt lòt rezon avèk konsantman ou.

 1. Retansyon done

Nou pral kenbe done pèsonèl ou sèlman pou toutotan sa nesesè pou rezon ki tabli nan règleman sou enfòmasyon prive sa a. Nou pral kenbe epi itilize done pèsonèl ou yo nan limit ki nesesè pou konfòme nou ak obligasyon legal nou yo (pa egzanp, si nou oblije kenbe done ou yo pou konfòme yo ak lwa ki aplikab yo), rezoud diskisyon, ak aplike akò legal ak règleman nou yo.

Nou pral kenbe done itilizasyon tou pou rezon analiz entèn yo. Done Itilizasyon yo jeneralman konsève pou yon peryòd tan ki pi kout, eksepte lè yo itilize done sa yo pou ranfòse sekirite oswa pou amelyore fonksyonalite Sèvis nou an, oswa lè nou oblije kenbe done sa yo pou yon peryòd tan ki pi long.

 1. Transfè done

Enfòmasyon ou yo, ki gen ladan Done Pèsonèl, yo ka transfere epi konsève sou òdinatè ki andeyò eta ou, pwovens, peyi oswa lòt jiridiksyon gouvènman an kote lwa pwoteksyon done yo ka diferan de sa yo ki nan jiridiksyon ou.

Si w sitiye andeyò Ayiti epi w chwazi bay enfòmasyon nou, tanpri sonje ke nou transfere done yo, ki gen ladan Done Pèsonèl, an Ayiti epi trete yo la.

Konsantman w pou Règleman sou enfòmasyon prive sa a ki te swiv lè w soumèt enfòmasyon sa yo reprezante akò w pou transfè sa a.

Fondasyon Zanmi Timoun pral pran tout dispozisyon ki rezonab nesesè pou asire ke done ou yo trete an sekirite epi ann akò ak règleman sou enfòmasyon prive sa a epi pa gen okenn transfè done pèsonèl ou yo pral fèt nan yon òganizasyon oswa nan yon peyi sof si kontwòl adekwat yo an plas, ki gen ladan sekirite nan done ou ak lòt enfòmasyon pèsonèl.

 1. Divilgasyon done yo

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ke nou kolekte, oswa ke ou bay:

0.1. Tranzaksyon biznis.

Si nou menm oswa afilye nou yo patisipe nan yon fizyon, akizisyon oswa vann byen, done pèsonèl ou yo ka transfere.

0.2. Lòt ka. Nou ka divilge enfòmasyon ou yo tou:

0.2.1. pou filiales ak afilye nou yo;

0.2.2. bay kontraktè, founisè sèvis yo ak lòt twazyèm pati nou itilize pou sipòte biznis nou an;

0.2.3. pou akonpli objektif ou bay li a;

0.2.4. nan bi pou yo enkli logo konpayi ou sou sit entènèt nou an;

0.2.5. pou nenpòt lòt rezon nou divilge lè ou bay enfòmasyon an;

0.2.6. avèk konsantman ou nan tout lòt ka;

0.2.7. si nou kwè divilgasyon nesesè oswa apwopriye pou pwoteje dwa, pwopriyete, oswa sekirite Konpayi an, kliyan nou yo, oswa lòt moun.
9. Done sekirite

Sekirite enfòmasyon ou yo enpòtan pou nou, men sonje pa gen okenn metòd transmisyon sou Entènèt la, oswa metòd depo elektwonik ki an sekirite 100%. Malgre ke nou fè efò pou sèvi ak mwayen komèsyal akseptab pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou, nou pa ka garanti sekirite absoli li yo.

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Règleman Jeneral Pwoteksyon Done (GDPR)

Si ou se yon rezidan nan Inyon Ewopeyen an (EU) ak nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA), ou gen sèten dwa pwoteksyon done ki kouvri pa GDPR la.

Nou vize pou pran mezi rezonab pou pèmèt ou korije, modifye, efase oswa limite itilizasyon done pèsonèl ou yo.

Si ou ta renmen jwenn enfòmasyon sou ki done pèsonèl nou genyen sou ou epi si ou ta renmen li efase nan sistèm nou yo, tanpri voye yon imèl ba nou nan info@zanmitimoun.org.

Nan sèten sikonstans, ou gen dwa pwoteksyon done sa yo:

0.1. dwa pou jwenn aksè, mete ajou oswa efase enfòmasyon nou genyen sou ou;

0.2. dwa pou redresman. Ou gen dwa pou yo korije enfòmasyon ou yo si enfòmasyon sa yo pa kòrèk oswa enkonplè;

0.3. dwa pou fè objeksyon. Ou gen dwa pou fè objeksyon kont tretman done pèsonèl ou yo;

0.4. dwa restriksyon an. Ou gen dwa pou mande pou nou mete restriksyon sou tretman enfòmasyon pèsonèl ou;

0.5. dwa pou portabilite done yo. Ou gen dwa pou resevwa yon kopi done pèsonèl ou nan yon fòma estriktire, lizib nan machin ak souvan itilize;

0.6. dwa pou retire konsantman an. Ou gen dwa tou pou retire konsantman ou nenpòt ki lè kote nou konte sou konsantman ou pou trete enfòmasyon pèsonèl ou;

Tanpri sonje ke nou ka mande w verifye idantite w anvan ou reponn demann sa yo. Tanpri sonje ke nou ka pa kapab bay sèvis la san sèten done nesesè.

Ou gen dwa pote plent bay yon otorite pwoteksyon done konsènan koleksyon nou ak itilizasyon done pèsonèl ou yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte otorite pwoteksyon done lokal ou yo nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA).

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Lwa sou Pwoteksyon Konfidansyalite Kalifòni (CalOPPA)

CalOPPA se premye lwa eta nan nasyon an ki mande pou sit entènèt komèsyal ak sèvis sou entènèt afiche yon règleman sou enfòmasyon prive. Lalwa a rive pi lwen pase Kalifòni pou mande pou yon moun oswa konpayi Ozetazini (e petèt nan mond lan) ki opere sit entènèt ki kolekte enfòmasyon pèsonèl idantifyab nan men konsomatè Kalifòni yo pibliye yon règleman sou enfòmasyon prive ki evidan sou sit entènèt li ki endike egzakteman ki enfòmasyon yo kolekte epi ak ki moun yo pataje li, epi konfòme yo ak règleman sa a.

Dapre CalOPPA, nou dakò ak sa ki annapre yo:

0.1. itilizatè yo ka vizite sit nou an anonim;

0.2. lyen Règleman sou Konfidansyalite nou an gen ladan mo “Konfidansyalite” epi yo ka fasil jwenn sou paj kay la nan sit entènèt nou an;

0.3. itilizatè yo pral avize nenpòt chanjman politik sou vi prive sou paj politik nou an;

0.4. Itilizatè yo ka modifye enfòmasyon pèsonèl yo lè yo voye yon imèl ba nou nan info@zanmitimoun.org.

Règleman nou an sou siyal “Pa swiv”:

Nou onore siyal Do Not Track epi nou pa swiv, plante bonbon, oswa itilize piblisite lè gen yon mekanis navigatè Do Not Track an plas. Pa swiv se yon preferans ou ka mete nan navigatè entènèt ou a pou enfòme sit entènèt yo ke ou pa vle yo swiv.

Ou ka aktive oswa enfim Pa swiv lè w vizite paj Preferans oswa Anviwònman navigatè entènèt ou a.

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Lwa sou Konfidansyalite Konsomatè California (CCPA)

Si ou se yon rezidan Kalifòni, ou gen dwa konnen ki done nou kolekte sou ou, pou mande pou yo efase done ou yo, epi yo pa vann (pataje) yo. Pou egzèse dwa pwoteksyon done ou yo, ou ka fè sèten demann epi mande nou:

0.1. Ki enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou. Si w fè demann sa a, n ap retounen ba w:

0.0.1. Kategori enfòmasyon pèsonèl nou kolekte sou ou.

0.0.2. Kategori sous kote nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ou yo.

0.0.3. Biznis oswa objektif komèsyal pou kolekte oswa vann enfòmasyon pèsonèl ou.

0.0.4. Kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje enfòmasyon pèsonèl yo.

0.0.5. Enfòmasyon pèsonèl espesifik nou kolekte sou ou.

0.0.6. Yon lis kategori enfòmasyon pèsonèl nou te vann, ansanm ak kategori nenpòt lòt konpayi ke nou te vann li. Si nou pa te vann enfòmasyon pèsonèl ou, n ap fè w konnen.

0.0.7. Yon lis kategori enfòmasyon pèsonèl nou te divilge pou yon objektif biznis, ansanm ak kategori nenpòt lòt biznis nou te pataje li.

Tanpri sonje ke ou gen dwa pou mande nou ba w enfòmasyon sa yo jiska de fwa nan yon peryòd douz mwa. Lè ou fè demann sa a, enfòmasyon yo bay yo ka limite a enfòmasyon pèsonèl nou te kolekte sou ou nan 12 dènye mwa yo.

0.2. Pou efase enfòmasyon pèsonèl ou. Si ou fè demann sa a, nou pral efase
Si ou soumèt yon demann pou sispann vann enfòmasyon pèsonèl ou, n ap sispann fè transfè sa yo.

Tanpri sonje ke si ou mande nou efase oswa sispann vann done ou yo, sa ka gen enpak sou eksperyans ou avèk nou, epi ou ka pa kapab patisipe nan sèten pwogram oswa sèvis manm ki mande pou itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou opere. Men, nan okenn sikonstans nou p ap fè diskriminasyon kont ou nan egzèse dwa ou yo.

Pou egzèse dwa pwoteksyon done Kalifòni ou yo ki dekri pi wo a, tanpri voye yon imèl ba demann ou a (yo): info@zanmitimoun.org.

Dwa pwoteksyon done w yo, ki dekri pi wo a, kouvri pa CCPA, kout pou California Consumer Privacy Act. Pou aprann plis, vizite sit entènèt ofisyèl enfòmasyon lejislatif Kalifòni. CCPA a te antre nan fòs sou 01/01/2020.

 1. Founisè Sèvis

Nou ka anplwaye konpayi twazyèm pati ak moun pou fasilite Sèvis nou an (“Fournisseurs Sèvis”), pou bay Sèvis la sou non nou, pou fè sèvis ki gen rapò ak Sèvis oswa pou ede nou analize fason yo itilize Sèvis nou an.

Twazyèm pati sa yo gen aksè a done pèsonèl ou sèlman pou fè travay sa yo sou non nou epi yo oblije pa divilge oswa itilize li pou okenn lòt rezon.

 1. Analytics

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou kontwole ak analize itilizasyon Sèvis nou an.

 1. CI/CD zouti

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou otomatize pwosesis devlopman Sèvis nou an.

 1. Remarketing konpòtman

Nou ka itilize sèvis remarketing pou fè piblisite pou ou sou sitwèb twazyèm pati apre ou fin vizite Sèvis nou an. Nou menm ak founisè twazyèm pati nou yo itilize bonbon pou enfòme, optimize ak sèvi anons ki baze sou vizit ou te pase nan Sèvis nou an.

 1. Peman

Nou ka bay pwodwi peye ak/oswa sèvis kòm yon pati nan Sèvis la. Nan ka sa a, nou itilize sèvis twazyèm pati pou pwosesis peman (egzanp processeurs peman).

Nou p ap estoke oswa kolekte detay kat peman ou. Yo bay enfòmasyon sa yo dirèkteman bay pwosesè peman twazyèm pati nou yo ki sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou ki gouvène pa règleman sou enfòmasyon prive yo. Pwosesè peman sa yo respekte nòm PCI-DSS ki te etabli pa PCI Security Standards Council, ki se yon efò ansanm mak tankou Visa, Mastercard, American Express ak Discover. Kondisyon PCI-DSS ede asire tretman an sekirite nan enfòmasyon peman.

 1. Lyen ki mennen nan lòt sit

Sèvis nou an ka genyen lyen ki mennen nan lòt sit ki pa nou opere. Si w klike sou lyen yon twazyèm pati, y ap dirije w sou sit twazyèm pati sa a. Nou konseye w anpil pou w revize règleman sou enfòmasyon prive chak sit ou vizite.

Nou pa gen okenn kontwòl sou, epi nou pa pran okenn responsablite pou, kontni an, règleman sou enfòmasyon prive, oswa pratik nan nenpòt sit oswa sèvis twazyèm pati.

 1. Konfidansyalite Timoun yo

Sèvis nou yo pa fèt pou itilize pa timoun ki poko gen 18 an (“Timoun” oswa “Timoun”).

Nou pa fè espre kolekte enfòmasyon pèsonèl ki idantifye nan men timoun ki poko gen 18 an. Si ou vin konnen ke yon timoun te bay nou done pèsonèl, tanpri kontakte nou. Si nou aprann ke nou te kolekte done pèsonèl nan men timoun san verifikasyon konsantman paran yo, nou pran mezi pou efase enfòmasyon sa yo nan sèvè nou yo.

 1. Chanjman nan règleman sou enfòmasyon prive sa a

Nou ka mete ajou règleman sou enfòmasyon prive nou an de tan zan tan. Nou pral fè w konnen nenpòt chanjman lè nou poste nouvo règleman sou enfòmasyon prive sou paj sa a.

Nou pral fè w konnen pa imel ak/oswa yon avi enpòtan sou Sèvis nou an, anvan chanjman an pran efè epi mete ajou “dat an efektif” nan tèt Règ sou Konfidansyalite sa a.

Yo konseye w revize Règleman sou enfòmasyon prive sa a detanzantan pou nenpòt ki chanjman. Chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a efikas lè yo afiche sou paj sa a.

 1. Kontakte nou

Si w gen nenpòt kesyon konsènan règleman sou enfòmasyon prive sa a, tanpri kontakte nou pa imèl: info@zanmitimoun.org.