Nòt la près

Fondasyon “Zanmi Timoun” mande leta ayisyen pran mezi anfavè timoun nan lari

Pou selebre 20yèm anivèsè Konvansyon sou Dwa Timoun, UNESCO te òganize Jounen Timoun nan Lari an 2009 e, depi lè sa a, dat 12 Avril la komemore chak ane atravè mond lan. Men, nan dènye mwa yo, tan an sanble ap kalme nan plizyè atè nan zòn metwopolitèn nan ak yon rediksyon klè nan timoun nan lari. Timoun sa yo ki soti nan fanmi defavorize k ap viv nan katye klas travayè yo epi pafwa ki soti nan vil pwovens ki vle chape anba povrete ofri tèt yo chape sa a. Ak sèlman chans pou yo siviv, lari a kòm yon kote nan rezèv ak abita. Ou dwe di ke vyolans nan lari yo pa kite òganizasyon sosyete sivil la, enkli Fondasyon “Zanmi Timoun”, endiferan. Li vle pran desizyon leta ayisyen pou respekte dwa yo epi entegre yo nan sosyete a.

Anplis de sa, kategori sa a, vizib neglije otorite ayisyen yo ak sosyete a, chak jou goumen nan lari yo pou yo touche pen yo. Paske sitiyasyon timoun sa yo rete menm jan ak bezwen prensipal yo pa garanti nan men Leta, malgre lwa, dekrè ak konvansyon siyen e ki vrèman konstitye kad legal la an tèm de pwoteksyon timoun. Nan ka sa a, akoz prekarite fanmi yo, yo pa kapab asire timoun yo siviv, yo pa gen lòt chwa ke ale nan lari pou jwenn pwovizyon. Chak jou, plizyè douzèn ti fi ak ti gason, kite poukont yo, travèse lanfè infernal zòn metwopolitèn ki ekspoze a tout kalite ensekirite. Timoun sa yo pa jwi okenn dwa. Sepandan, Konstitisyon ayisyen an 1987 nan atik 19 li a, di: Leta gen obligasyon enperatif pou garanti dwa a lavi, a lasante, a respè moun nan, bay tout sitwayen san distenksyon, dapre deklarasyon inivèsèl la. dwa moun. Sepandan, endiferans total otorite konsène yo pa reflete okenn enterè pou timoun nan lari, ki souvan viktim abi, vyolans seksyèl, atak ak lòt aksyon ki atake diyite yo.

Fondasyon “Zanmi Timoun” ap sonnen yon lòt fwa ankò sou sitiyasyon timoun nan lari ann Ayiti yon fason pou atire atansyon Leta ayisyen jou 12 avril 2023 pou yon veritab swen pou timoun sa yo.

Fè nan Pòtoprens, 12 avril 2023

Joseph Richard FORTUNÉ
Manadjè kominikasyon
Tel: 509 3187 73 63 / 3387 06 88

Leave a Reply