Nòt la près

Ensekirite alimante ann Ayiti an 2023: Fondasyon “Zanmi Timoun” de pli zan pli enkyete sou sitiyasyon timoun yo.

An 2023, deteryorasyon sekirite nasyonal la anpeche aksè nan kay ayisyen yo nan pwodiksyon agrikòl ak aktivite komèsyal yo. Pandan ke rezèv manje nan kay sa yo depann lajman de poto sa yo, sa vle di 61% nan ekonomi ayisyen an dapre Konsèy Nasyonal Sekirite Manje (CNSA). Vreman vre, se sa ki mennen nan malnitrisyon egi ki afekte peyi a, ki gen timoun ki pi vilnerab. Majorite nan popilasyon an gen ensekirite alimantè nan nivo 3 sou 5 nan klasifikasyon dapre Pwogram Alimantè Mondyal la (WFP). Fè fas ak sitiyasyon kwonik sa a, youn sou senk timoun prezante kounye a yon fòm malnitrisyon grav nan mond lan, rapòte Fon Nasyonzini pou Timoun (UNICEF), an 2019. Ann Ayiti, si ane 2022, pa mwens pase 87,500 timoun yo te idantifye. kòm soufri malnitrisyon egi, pou ane 2023 chif la ta ka ogmante a 115,000 timoun, nou ka li nan yon nòt pou laprès ki soti nan UNICEF nan mwa me 2023.

Sepandan, batay kont grangou ak malnitrisyon se yon obligasyon legalman obligatwa pou Leta Ayisyen. Paske atik 24 Konvansyon Entènasyonal sou Dwa Timoun (CRC), egzije Eta ki pati yo bay timoun yo manje ki bon ak nourisan. Leta gen obligasyon pou l pwoteje timoun yo ak popilasyon an an jeneral kont ensekirite alimantè ki te koze yon bò pa difikilte pou jwenn aksè nan pwodui agrikòl ki pa ase. Yon lòt bò, Leta ayisyen gen responsablite tou pou garanti echanj komèsyal sou tout teritwa nasyonal la, nan tabli yon klima sekirite ak lapè pou komèsan yo sispann kidnape ak ranson, vyole, touye oswa sibi tout lòt fòm vyolans. .

Antanke obsèvasyon alarmant sa a, Fondasyon “Zanmi Timoun” kòm chen veye mande pou Leta ayisyen pran mezi ijan pou soulaje sitiyasyon kay yo.

Fè nan Pòtoprens, 9 out 2023

Manoach PRESNA
Manadjè Pwogram
Tel: 509 3746 7196 / 3396 1778